COCEMFE Catalunya proposa 35 mesures als partits polítics de cara a les Eleccions del 23-J

COCEMFE Catalunya proposa 35 mesures als partits polítics de cara a les Eleccions del 23-J

Barcelona, 06 de juliol de 2023.-

COCEMFE Catalunya i COCEMFE nacional han presentat les seves ‘Propostes electorals 2023’ a través d’un document que inclou 35 mesures necessàries per promoure la plena inclusió i la participació activa en la societat de les persones amb discapacitat física i orgànica, posant-lo també a disposició dels diferents partits polítics que es presenten a les eleccions generals del proper 23 de juliol.

“COCEMFE i el nostre Moviment Associatiu proposem la incorporació de l’enfocament de drets i considerar la discapacitat com a vector transversal d’atenció preferent en totes les línies d’acció política del Govern”, ha assenyalat el president de COCEMFE nacional, Anxo Queiruga, qui destaca la importància de “contemplar en les línies d’acció política els diferents factors de discriminació inter-seccional als quals ens enfrontem les persones amb discapacitat física i orgànica per a garantir els nostres drets i benestar”.

El document inclou una sèrie de consideracions generals per a incorporar de manera transversal i permanent en les polítiques públiques, així com cinc grans eixos de propostes: Rendes i ocupació; Educació; Accessibilitat; Autonomia personal, vida independent i atenció a les situacions de dependència i Salut i espai sociosanitari.

Entre les mesures recollides en el document es troben l’aprovació d’una nova Llei d’Inclusió Laboral que estableixi les bases i orient i reforci les polítiques actives d’ocupació per a persones amb discapacitat, a més de la modificació de la legislació bàsica d’accés a l’ocupació pública per a elevar el contingent de reserva per a totes les Administracions Públiques del 7% vigent al 10%.

D’altra banda, també es proposen plans integrals d’atenció precoç educativa coordinats amb els sectors sanitari, educatiu i social, plans integrals d’impuls de l’educació inclusiva, programes d’acceleració de l’accessibilitat en els centres educatius i serveis d’adaptació de llocs escolars i de proporció dels productes de suport.

L’accessibilitat és un altre dels punts clau del document en el qual COCEMFE proposa reformar la Llei de Propietat Horitzontal perquè els costos de les actuacions d’accessibilitat en elements comuns de comunitats veïnals on visquin persones amb discapacitat o majors de 70 anys siguin assumits en la seva integritat per les pròpies comunitats, habilitant ajudes públiques suficients per a fer suportable l’esforç econòmic. A més, advoca per crear per llei el Fons Estatal per a l’Accessibilitat Universal, nodrit de l’1% del que els Pressupostos Generals de l’Estat destinin anualment a inversions en obres públiques i infraestructures i noves tecnologies i societat de la informació.

COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE nacional demanen als partits polítics avançar en un sistema d’atenció a la dependència més coordinat, innovador i amb una dotació de recursos suficient que possibiliti l’impuls d’un model basat en l’autonomia personal i en la igualtat d’oportunitats, de manera que s’estengui la prestació d’assistència personal i s’ampliï la cartera de serveis, fomentant els serveis de promoció a l’autonomia personal, innovant i flexibilitzant les seves tipologies.

“Proposem l’eliminació progressiva del copagament dels serveis i prestacions del Sistema per a l’Autonomia i Atenció a la Dependència”, ha argumentat Queiruga, que defensa també “continuar impulsant l’Estratègia Estatal de Desinstitucionalització amb un pla de xoc d’habitatge públic social, accessible i d’emergència”.

En termes de salut, el document recull la creació d’unitats especialitzades d’atenció i protocols específics d’intervenció en discapacitat, que contempli la coordinació dels equips multidisciplinaris per a una atenció integral de la persona i continuar amb l’aprofundiment i extensió de la renovació i actualització profunda i exhaustiva del Catàleg Ortoprotètic del sistema Nacional de Salut.

Finalment, reivindica la importància de desenvolupar noves estratègies d’abordatge de la cronicitat amb un desplegament operatiu alineades amb l’Estratègia per a l’Abordatge de la Cronicitat en el Sistema Nacional de Salut, a més de garantir el finançament públic de productes sanitaris i l’accés universal a serveis accessibles de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació familiar, informació i educació, especialment per a les dones i nenes amb discapacitat.

Guies COCEMFE per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat

Guies COCEMFE per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat

La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) disposa de les Guies Derechos de las personas con discapacidad. Guía para la accesibilidad universal i Defensa de los derechos de las personas con discapacidad. Guía para la acción. Ambdues estan destinades a impulsar l’exercici real dels drets del nostre grup social i facilitar la denúncia i reparació en casos de discriminació i de vulneració.

Aquestes guies es van elaborar en col·laboració amb la Universitat Carlos III, de Madrid. En paraules d’Anxo Queiruga, President de COCEMFE nacional, “des de COCEMFE hem realitzat i presentat informes de vulneracions de drets per conèixer la realitat de la discapacitat a Espanya i, a partir d’aquí, enfocar i dirigir les polítiques públiques. Conèixer quins són els nostres drets, identificar quan s’estan vulnerant i disposar d’eines per a defensar-los, farà més efectiva la nostra acció“.

La Guía para la acción pretén enfortir les habilitats per a la identificació de situacions de discriminació i vulneració de drets i l’assessorament sobre mecanismes de defensa per part de les organitzacions de persones amb discapacitat. En aquest sentit, la guia respon al paper de defensa de drets que la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides atorga a les organitzacions de persones amb discapacitat a l’hora de complir, supervisar i defensar la seva aplicació real i efectiva. Entre els seus continguts es poden trobar exemples de vulneracions de drets i claus per a detectar-les, així com els diferents mecanismes de defensa i reclamació i diferents models i formularis per a presentar reclamacions i denúncies.

Per part seva, la guia Guia per a l’accessibilitat universal, a més de recollir un marc teòric sobre el significat de l’accessibilitat i la seva configuració jurídica, els tipus de discriminació i la seva prohibició en l’àmbit de la discapacitat, aporta un ampli llistat de les mesures a adoptar davant situacions de discriminació i falta d’accessibilitat, tant a nivell nacional com internacional. D’igual manera, inclou un compendi de casos reals de falta d’accessibilitat i discriminació habituals i les possibles vies d’actuació.

Les guies publicades, doncs, busquen un triple objectiu:

  • donar a conèixer les possibles situacions de vulneració de drets
  • unificar la resposta donada des de les entitats en forma de denúncia i reclamació
  • afavorir l’eficàcia de la incidència política que fem, com a Confederació nacional, per tal d’aconseguir polítiques d’accessibilitat, campanyes de sensibilització i millores concretes per a les persones amb discapacitat física i orgànica.

Podeu accedir a aquestes Guies i descarregar-les fent click aquí:  Guía para la accesibilidad universal  Guía para la acción

COCEMFE i l’Associació CIDEQ (Programa TEI) col·laboraran en la prevenció de l’assetjament escolar a l’alumnat amb discapacitat

COCEMFE i l’Associació CIDEQ (Programa TEI) col·laboraran en la prevenció de l’assetjament escolar a l’alumnat amb discapacitat

Madrid, 24 de maig de 2023.-

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) i l’Associació CIDEQ (Programa TEI) han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració per a promoure la millora de la convivència i la prevenció de la violència i l’assetjament escolar cap a estudiants amb discapacitat a través del suport a la implantació col·laborativa del Programa TEI en els centres educatius.

A la signatura del conveni han assistit el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, i el president d’Associació CIDEQ i coordinador general del Programa TEI, Andrés González Bellido. Segons ha assenyalat Queiruga després de la signatura de l’acord, “l’alumnat amb discapacitat es troba amb una àmplia i variada gamma de barreres en els entorns educatius i, a més, té un major risc de sofrir assetjament escolar precisament per la seva condició. Aquestes situacions afecten de manera negativa no sols en el seu rendiment acadèmic, sinó en el seu benestar emocional i la seva participació en condicions d’igualtat”.

Per això, Queiruga ha posat l’accent en “la importància que tindrà aquesta col·laboració per a defensar el dret a l’educació inclusiva de l’alumnat amb discapacitat, amb especial incidència en la millora de la socialització i la convivència escolar, així com en la prevenció de l’assetjament escolar en els centres educatius”.

Per part seva, González ha posat de manifest que “la tutorització emocional entre iguals és una excel·lent estratègia per al desenvolupament d’una convivència positiva, on l’empatia, el respecte i el compromís són els pilars bàsics en els quals se sustenta”.

El Programa TEI és un projecte de convivència per a la prevenció de la violència i l’assetjament escolar. És institucional i implica a tota la comunitat educativa. S’orienta a millorar la integració escolar i treballar per una escola inclusiva i no violenta, fomentant que les relacions entre iguals siguin més satisfactòries. Es dirigeix a la millora o modificació del clima i la cultura del centre respecte a la convivència, conflicte i violència (física, emocional o psicològica).

Aquest conveni té previst dur a terme projectes i activitats conjuntes amb la finalitat de promoure el dret a una educació inclusiva, de qualitat i en equitat, i amb això millorar el trànsit de l’alumnat amb discapacitat en el seu itinerari educatiu. En concret, es tracta d’actuacions conjuntes amb els centres educatius per a introduir el Programa TEI en els Plans de Millora de la Convivència Escolar i accions dirigides a incrementar el nombre de ciutats i municipis TEI.

Aquest programa és un dels projectes de major implantació a Espanya i un dels primers a nivell mundial, en el qual participen més de 1.800 centres educatius, més de 90.000 docents, més de 2.800.000 alumnes s’han format amb la metodologia i 40 localitats s’han sumat com a Ciutats TEI. Quanta també amb grups de treball de recerca de quatre universitats espanyoles.

A més, el conveni estableix el disseny i la impartició d’unitats formatives relacionades amb la discapacitat i la convivència escolar en els programes formatius TEI i té com a objectiu afavorir el coneixement dels drets, bon tracte i llenguatge inclusiu cap a les persones amb discapacitat, especialment en els entorns educatius i en els i les professionals que en ell intervinguin en el marc de les accions del programa.

Finalment, la col·laboració es podrà estendre a altres àmbits que suposin una millora de la convivència escolar i la prevenció de l’assetjament en els centres educatius cap al grup social de les persones amb discapacitat, així com desenvolupar projectes per a potenciar la inclusió, sensibilització, formació i intervenció sobre convivència, prevenció de violència i assetjament escolar entre el Moviment Associatiu de COCEMFE en l’àmbit educatiu, esportiu i social.

Aquest conveni forma part de les accions realitzades per COCEMFE i el seu Moviment Associatiu en línia amb el ODS 4 de l’Agenda 2030 de Nacions Unides, referit a una educació de qualitat, encaminades a promoure l’educació inclusiva a través de diferents projectes i iniciatives que proporcionen suport a estudiants amb discapacitat, formació al professorat, cessió de productes de suport i adaptacions personalitzades dels mateixos i recerca i difusió de metodologies educatives inclusives.

Coneixent a… Àngels Estévez, Presidenta de COCEMFE Lleida

Coneixent a… Àngels Estévez, Presidenta de COCEMFE Lleida

Per millorar la cohesió associativa convé que coneguem qui és qui dins de la nostra Confederació. I aprofitem que l’any passat va començar una nova Junta Directiva a la Federació de Lleida per conèixer la seva Presidenta, Àngels Estévez, que ha accedit molt amablement a respondre unes preguntes.

Hola, Àngels, ens fas una breu presentació? : Bon dia, el meu càrrec és el de Delegada Territorial de Tarragona i Lleida de l’ AACIC (Associació de Cardiopaties Congènites). Sóc psicòloga de professió i porto ja 17 anys a l’ AACIC, on he crescut com a  professional i com a persona.

A COCEMFE Lleida teniu una nova Junta Directiva des de 26 de Juliol del 2022) Quantes entitats estan associades i quines dificultats afronteu com a Federació?: Actualment som 4 entitats i tenim 2 interessades en formar part. Ens està essent difícil que les entitats de Lleida vulguin adherir-se i aquest és un dels primers objectius que tenim.

D’acord, els temps que vivim no són fàcils! Però teniu energia i ganes… Quines fites i objectius us heu marcat com a Federació?: Com et deia anteriorment, aconseguir més entitats del territori que es federin per poder tenir una bona xarxa d’atenció a la ciutadania. A més, creiem que juntes les entitats tenim més força i aprenent unes de les altres, sumant les nostres característiques, experiències, serveis…

El que ens uneix sobretot a las entitats amb les que volem treballar és la importància de fer visible la discapacitat orgànica, i aquest seria un dels segons objectiu més importants, la visibilitat com et dic i la sensibilització i coneixement d’aquest tipus de discapacitat.

Des del teu punt de vista i la teva experiència, què consideres que és més important avui en dia per a una entitat de persones amb discapacitat física o orgànica?: La comprensió social i l’ acceptació. És el gran handicap de la discapacitat sobretot orgànica. La no visibilitat de les dificultats, dels malestars, del patiment… fa que sigui molt difícil poder demostrar i empatitzar amb el que viuen aquest pacients.

Què en penses del paper de les Administracions envers les entitats del Tercer sector social?: És un paper ambivalent… crec que com a la resta de ciutadania les falta empatia i coneixement, i per tant sensibilització. Les entitats donem serveis que l’administració no dóna però que la societat necessita per millorar la seva qualitat de vida. Aquest valor afegit que les entitats aportem a la societat les administracions no el veuen o si el veuen no el posicionen en un lloc de prioritat… i així hauria de ser.

Hi ha moltes entitats a Catalunya que són petites i amb escàs pressupost, carregades d’entusiasme i amb molt de protagonisme del voluntariat. Què suggereixes a aquestes entitats per tal d’assegurar la seva sostenibilitat?: El voluntariat és la base del tercer sector, i això fa a la humanitat una mica millor… Que els suggereixo??? Que no tirin la tovallola, que segueixen pensant que un granet de sorra pot moure una muntanya i sobretot que no estan sols… que busquin xarxa, que treballin tots plegats unint, com deia, les nostres capacitats, coneixements i característiques… La fita és la mateixa: donar suport a aquelles persones que estant passant per una situació difícil a la seva vida, i si per un instant les fem sentir millor, jo ja em sento satisfeta.

Finalment, vols compartir amb els nostres lectors? Una cançó, un llibre, una pel·lícula i… un somni!  

  • Una cançó: Mediterráneo de Joan Manel Serrat
  • Un llibre: Llenaré tus dias de Vida, de Anne-Dauphine Julliand
  • Una pel·lícula: Joquer
  • Un somni: Recuperar molts valors que la societat ha perdut… sobretot la humilitat.
COCEMFE Catalunya proposa cinc millores per a la Prestació Ortoprotèsica

COCEMFE Catalunya proposa cinc millores per a la Prestació Ortoprotèsica

Barcelona, 3 de maig de 2023.-

Amb motiu del Dia Nacional de la Convenció Internacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, que se celebra avui, 3 de maig, COCEMFE Catalunya, al costat del Moviment Associatiu de COCEMFE, impulsen la campanya #NoSomosMáquinas per a demanar al sistema de salut espanyol cinc millores en la Prestació Ortoprotèsica i complir amb aquest Tractat: Humanitat, diversitat, innovació, consens i equitat.

El sistema sanitari públic espanyol, a través de la Prestació Ortoprotèsica (o Catàleg Ortoprotèsic) proporciona l’accés als productes i tecnologies de suport que les persones amb discapacitat física i orgànica necessiten per a poder portar una vida independent: implants, pròtesis, cadires de rodes, productes d’higiene i moltes altres eines per a poder portar un dia a dia com el de qualsevol. És un dret profundament consolidat en les lleis espanyoles, alineat amb la Convenció de l’ONU que a Espanya va entrar en vigor el 3 de maig de 2008, comprometent-se automàticament a complir els seus objectius.

La discapacitat no és una cosa inherent a les persones, sinó producte de la seva interacció amb l’entorn, tal com recull aquest tractat, el qual obliga a Espanya a facilitar la mobilitat de les persones amb discapacitat en la forma i en el moment que desitgin; a facilitar l’accés a tecnologies de suport, dispositius tècnics i ajudes per a la mobilitat de qualitat; i a proporcionar els serveis de salut que necessitin les persones específicament a conseqüència de la seva discapacitat.

Per això, COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE volen mostrar a través de la campanya #NoSomosMáquinas les peces i ajustos que encara requereix la Prestació Ortoprotèsica a Espanya per a respondre a les necessitats de les persones amb discapacitat física i orgànica: Humanitat, diversitat, innovació, consens i equitat.

“Malgrat que les tecnologies i productes de suport actuen com a eines d’acció positiva que a les persones amb discapacitat ens permeten exercir el nostre dret a participar plenament en tots els aspectes de la vida, viure de manera independent i estar incloses en la comunitat, al nostre país encara existeix una gran inequitat territorial, amb comunitats autònomes que no han actualitzat els seus catàlegs”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, destacant que també existeixen productes de prevenció, d’higiene i de promoció de la salut que encara no cobreix del tot la Prestació Ortoprotèsica malgrat ser imprescindibles per a moltes persones”.

En aquest sentit, COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE reivindiquen una Prestació Ortoprotèsica més orientada a persones i major empatia a qui elabora, renova i gestiona el Catàleg Ortoprotèsic.

D’igual manera, l’entitat aposta per incorporar la diversitat en el sentit de concebre la discapacitat com alguna cosa que acompanya a les persones mentre cobreixen cicles vitals, cadascú amb les seves circumstàncies. Per això, és necessari que es presti especial atenció als canvis en la infància i que es revisin amb major cuidat els temps de renovació dels productes. Per a això, és fonamental disposar d’una Prestació Ortoprotèsica més individualitzada, en la qual es consideri la situació real de les persones, no sols el motiu de la seva discapacitat.

“Necessitem productes i tecnologies de suport innovadors que ens garanteixin una participació social en igualtat de condicions”, apunta Queiruga reclamant “una Prestació Ortoprotèsica més actualitzada i l’accés a productes de màxima qualitat i última generació”.

D’altra banda, l’accés als productes i tecnologies continua sent un procés opac i farragós, influït per desajustaments entre administracions i processos mal dissenyats que augmenten exponencialment la vulnerabilitat de les persones. En aquest sentit, l’entitat aposta per impulsar el diàleg entre tots els agents implicats, sobretot entre les administracions i COCEMFE Catalunya i el Moviment Associatiu de COCEMFE.

Finalment, el Moviment Associatiu de la discapacitat física i orgànica a Espanya aposta per l’equitat aconseguint una prestació més justa, que inclogui una revisió de l’import màxim de finançament en tots els productes i en tot el territori nacional.

La campanya #NoSomosMáquinas ha estat finançada a través de les subvencions per a la realització d’activitats d’interès general considerades d’interès social de la convocatòria del 0,7 del Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Documentació addicional:

Web: www.cocemfe.es/NoSomosMaquinas

Informe: Catálogo ortoprotésico en España

Més de 1.800 persones amb discapacitat gaudiran d’unes vacances accessibles en 2023 gràcies a COCEMFE

Més de 1.800 persones amb discapacitat gaudiran d’unes vacances accessibles en 2023 gràcies a COCEMFE

La Confederació Espanyola de Persones amb Discapacitat Física i Orgànica (COCEMFE) ha posat en marxa el Programa de Vacances 2023 (febrer – octubre) mitjançant una programació adreçada a 1.800 persones amb discapacitat i acompanyants. Aquests torns formen part de la Convocatòria 2022 corresponent a les Actuacions de Turisme i Termalisme IMSERSO – COCEMFE.

Els més de 40 torns del Programa de Vacances 2023, que es desenvoluparan de febrer a octubre del present any 2023, inclouen diferents destins de turisme de platja, illes i balnearis, en els quals es podrà gaudir de diferents excursions i activitats culturals i naturals com recórrer Ceuta o visitar el municipi de Santa Susanna, totes dues destinacions tornen al Programa de Vacances després de ser dels més valorats per les persones participants.

Davant la falta d’una oferta turística inclusiva a Espanya, el Programa de Vacances de COCEMFE promou que les persones amb discapacitat puguin exercir el dret humà al descans i al temps lliure, reconegut per Nacions Unides en 1948 i emparat per la Convenció Internacional sobre dels Drets de les Persones amb Discapacitat.

“En l’actualitat, més de la meitat de les persones amb discapacitat no marxen de vacances perquè troben barreres en algun punt de la cadena turística”, explica el president de COCEMFE, Anxo Queiruga, qui detalla que “la cadena turística fa referència al lloc d’allotjament, l’entorn, els mitjans de transport, els serveis o atraccions turístiques o els processos de compra de tot això”. “En no haver-hi accessibilitat en gran part de la cadena turística, els destins que sí que són inclusius veuen incrementats els seus preus, fent imprescindible que entitats com COCEMFE duguem a terme accions com aquest Programa de Vacances”, afegeix Queiruga.

COCEMFE facilita, des de 1986, unes vacances accessibles en condicions d’igualtat a persones amb discapacitat física i orgànica i les seves famílies que troben més dificultats per a viatjar, ja sigui per tenir reduïts ingressos o un elevat grau de discapacitat. Des que porta en funcionament aquest programa, han viatjat amb COCEMFE més de 44.000 persones.

En aquest sentit, Queiruga posa l’accent que “perquè Espanya sigui una destinació turística accessible, cal continuar treballant perquè les persones amb discapacitat puguem moure’ns lliurement sense necessitat d’haver de planificar cadascun dels passos per a evitar les barreres que ens impedeixen gaudir dels productes, béns, entorns i serveis que existeixen”.

A més de comptar amb aquest Programa de Vacances, COCEMFE promou el turisme inclusiu a través de la promoció de l’accessibilitat en tota la cadena turística, la formació i sensibilització en la matèria a través de diferents cursos o ponències, i la realització d’accions de prospecció i anàlisi de destins, establiments hotelers, serveis i recursos turístics.

Tanmateix, l’entitat proporciona informació i assessorament a qualsevol persona, entitat, institució o empresa turística sobre els recursos, mitjans de transport, excursions o activitats disponibles per a les persones amb discapacitat, així com sobre les solucions dirigides a eliminar les barreres d’accessibilitat que encara existeixen.

Gràcies a la nostra acció d’incidència, són molts els hotels que, per exemple, han incrementat el nombre d’habitacions accessibles, que han millorat els accessos a l’hotel i trànsit en les seves instal·lacions o que ara compten amb cadires elevadores per a l’accés a la piscina”, destaca el president de la Confederació.

Les persones interessades a participar en el Programa de vacances de COCEMFE, poden consultar informació sobre els torns i la documentació necessària per a realitzar la sol·licitud en aquest enllaç. A més, les persones que necessitin més informació poden sol·licitar-la a Turisme Inclusiu de COCEMFE a través del mail turismoinclusivo@cocemfe.es, aquest formulari de contacte, o per telèfon al 91 413 80 01 de dilluns a dijous de 10.00 a 14.00 hores i de 16.30 a 18.00 hores i els divendres de 10.00 a 14.00 hores.

PER A MÉS INFORMACIÓ SOBRE LA TASCA DE PROMOCIÓ DEL TURISME INCLUSIU DE COCEMFE, FES CLIC AQUÍ.

SI VOLS CONSULTAR EL FULLETÓ DEL PROGRAMA DE VACANCES 2023 (febrer-octubre), EL POTS DESCARREGAR FENT CLICK AQUÍ.

Sense categoria