PLA ESTRATÈGIC

Pla Estratègic

Aquest document presenta les bases del Pla Estratègic de Cocemfe a Catalunya pel 2021-25, i ha estat elaborat per l’equip tècnic del pla a partir de les aportacions de les persones participants.

El Pla Estratègic respon a la necessitat d’iniciar una nova etapa a Cocemfe, que en el decurs del treball realitzat per l’elaboració d’aquest pla estratègic, hem vist que té dues característiques: hem de ser més reivindicatius que mai, i hem de fer les coses d’una manera diferent. Hem de fer més pressió política a les administracions i a les empreses per fer valer els nostres drets reconeguts per llei. I, al mateix temps, hem de ser propositius per facilitar el màxim possible avançar, conjuntament, en la bona direcció. I ho hem de fer d’una manera diferent, perquè hem de ser més efectius i eficients, en un entorn de crisi que pot ser molt dur.

En aquesta línia, seguirem la reivindicació dels Drets reconeguts en la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, de l’any 2012. 

Coneix-nosModel de gestióPla estratègic