POLÍTICA DE les PERSONES

Pla d’igualtat

La igualtat entre dones i homes és una línia de treball fonamental per a COCEMFE CATALUNYA i forma part del seu ferm compromís en la defensa de la igualtat i de contribuir al compliment de l’Objectiu de Desenvolupament Sostenible núm. 5 d’Igualtat de Gènere de l’Agenda 2030. Per això , compta amb un Pla d’igualtat que integra una sèrie de mesures adreçades a impulsar la igualtat de tracte i oportunitats efectiva entre dones i homes i eliminar qualsevol tipus de desigualtat o discriminació que es pugui produir a l’organització per raó de sexe. A més, COCEMFE CATALUNYA disposa d’una àrea específica d’Igualtat i eines addicionals en la matèria, com ara un Manual de llenguatge inclusiu i un Protocol d’assetjament moral, sexual i per raó de sexe aplicable a tota la seva plantilla.

Pla de Prevenció de Riscos Laborals

COCEMFE CATALUNYA vetlla per la seguretat i la salut de totes les persones que formen part de la plantilla. Per això té contractades les quatre especialitats preventives (seguretat en treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia aplicada i vigilància de la salut) amb l’empresa ASPY PREVENCIÓ, i disposa tant d’una política com d’un pla de prevenció, així com d’un protocol d’actuació específics a disposició del personal.

Coneix-nosModel de gestióPolítica de les persones