ALIANCES

COCEMFE Catalunya ha establert dinàmiques de participació en entitats de tercer i quart nivell. La idea és fer arribar la veu i les necessitats del col·lectiu al que representem, el més lluny possible:

COCEMFE treballa en un acord amb el Departament de Justícia pels temes relacionats amb l’àmbit de la justícia i la discapacitat, així com en l’àmbit de col·laboració en temes de polítiques de mesures alternatives de presó.

COCEMFE CATALUNYA col·labora amb el CICAC (Consell dels Il·lustres Col·legis d’Advocats de Catalunya), gràcies al Conveni de col·laboració signat l’any 2021 juntament amb COCARMI i amb el DINCAT (Federació d’Entitats de Discapacitat Intel·lectual i del Desenvolupament de Catalunya), amb l’objectiu de treballar conjuntament per eliminar les barreres que encara existeixen per a les persones amb discapacitat a l’hora d’accedir a la justícia impulsant, entre altres mesures, la implementació del Pla Pilot de creació del servei de facilitadors en procediments judicials amb intervenció de persones en situació de discapacitat. 

COCEMFE Catalunya és entitat fundadora del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat (COCARMI), que és una associació catalana nascuda el 1998 per defensar els drets de les persones amb discapacitat a Catalunya. El COCARMI representa unes 634.000 persones amb discapacitat integrades en les entitats que la conformen, i les seves famílies. És l’entitat representativa de les persones amb discapacitat i les seves famílies, la plataforma unitària del moviment associatiu de la discapacitat. 

Dins del COCARMI participem en:

  • Consell Executiu. Ocupant la vicepresidència 4a. en la Junta Directiva 2022-2026.
  • Grups de treball: accessibilitat, autonomia personal, catàleg ortoprotètic, model i finançament CETs, gènere i inclusió laboral. 
  •  El Plenari del Consell Municipal de Benestar Social de l’Ajuntament de Barcelona (CMBS), i en el Grup de Treball de Serveis Socials del mateix CMBS.
  •  Som membres del Consell de la Discapacitat de Catalunya (CODISCAT), on hi participem amb una vocalia. Aquest Consell vetlla per la transversalitat de les polítiques de promoció de l’autonomia personal i de l’atenció a les persones amb discapacitat. A través del Consell es facilita una interlocució directa entre els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya i el sector de les persones amb discapacitat, per reforçar la coordinació Interdepartamental en tots els àmbits competencials relacionats amb les persones amb discapacitat.
  •  Som membres de la Taula del Pacte nacional sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, on participem en diferents grups de treball. 

Pel fet de ser membres de COCARMI, tenim participació a la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya, que representa 35 federacions que aglutinen més de 3.000 entitats socials a Catalunya. És una entitat de tercer nivell que treballa en la defensa dels drets socials i l’enfortiment del Tercer Sector. I també a través de COCARMI participem a la Plataforma d’Infància de Catalunya (PINCAT) y al Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), que representa, defensa i actua a favor dels ciutadans amb discapacitat. 

Coneix-nosTreball en xarxaAliances