Documentació bàsica COCEMFE Catalunya

 • CIF
 • Acta de constitució
 • Estatuts actuals
 • Inscripció Junta Directiva Actual
 • Inscripció al Registre de Grups d’Interès
 • Assegurança Responsabilitat Civil
 • Assegurança Responsabilitat Patronat
 • Contracte de Lloguer del local

 

 • Exempció d’IVA
 • Certificat Corrent Hisenda
 • Certificat Corrent Seguretat Social
 • Certificat Corrent Ajuntament Barcelona
 • Auditoria 2019
 • Auditoria 2020
 • Auditoria 2021

 

 • Pla estratègic
 • Pla d’Igualtat
 • Pla de Voluntariat
Documentació bàsica COCEMFE Catalunya