ATH (Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya)
Hotel d'Entitats Can Guardiola, Carrer Cuba 2, planta 1, despatx 7
08030
Barcelona
93 016 42 52
Logo de l'Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya
  • Pisos d’acollida / preu x conveni / temps q calgui des de 1 nit fins a més d’un any / ininterromput
  • Ajuda psicológica / preu subvencionat – reduït / segons prescripció / horari acordat
  • Voluntariat Hospitalari (ara ajornat i substituit per telefònic, telemàtic o videoconferència / Gratuït / Durada a disposició / Periodicitat pactada amb usuari i Hospitals
  • Xerrades divulgatives / Gratuit / Acordat
  • Pisos D’acollida / DE 0,00 EUROS – FINS 10,00 EUROS Persona/nit – Accès a traves dels Serveis Socials dels Hospitals, el servei es dona en 3 pisos d’acollida compartits i a malalts i acompanyants, que han de desplaçarse dels seus domicilis habituals (> 100 kms, aprox.) per rebre tractaments complexos o estan en llista d’espera de trasplantament o ja trasploantats. / Tots els dies de l’any / El temps que calgui
ATH (Associació de Malalts i Trasplantats Hepàtics de Catalunya)