La població amb discapacitat a Barcelona ciutat

Les persones amb discapacitat presenten pitjors resultats en totes les dimensions de la Qualitat de Vida Relacionada amb la Salut:

  • Problemes per caminar
  • Problemes per rentar-se o vestir-se sol/a
  • Problemes per fer les seves activitats quotidianes
  • Tenir dolor o malestar
  • Estar ansiós/a o deprimit/da

Les dificultats per realitzar activitats quotidianes és un dels problemes més comuns entre la població amb discapacitat. En tots els casos, els problemes de l’estat de salut empitjoren a mesura que augmenta l’edat.

La població amb discapacitat a Barcelona ciutat