Marketplace

L’Objectiu general del projecte Marketplace és garantir l’autonomia de la persona al llarg del seu cicle vital, assegurant que  accés a tots els serveis disponibles en el territori, mitjançant una plataforma digital.

Les entitats COCEMFE CATALUNYA disposaran un nou canal per difondre les seves activitat. Aquest projecte involucra tant a les persones amb discapacitat física i orgànica, com les seves famílies i/o convivents, els que es considera també beneficiaris de l’actuació ja que comptaran amb una nova eina per accedir fàcilment als serveis.

Què femMarketplace