PÀGINA EN CONSTRUCCIÓ

Transparència

En aquesta secció pots tenir tota la informació relativa a la nostra organització amb total transparència.

Estatuts COCEMFE Catalunya

l

Pla d'Actuació COCEMFE Catalunya

Pressupost COCEMFE Catalunya 2019

Memòria econòmica COCEMFE Catalunya 2019

Treballem pel reconeixement dels drets de les persones amb discapacitat física i orgànica, la promoció del respecte a la seva dignitat inherent i l’impuls a l’exercici ple de les seves llibertats fonamentals en igualtat de condicions que la resta de persones.

Memòria Anual 2019

h

Memòria anual 2019 - Català

h

Memòria anual 2019 - Castellà

Transparència